O konferencji

Dekada działalności Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w nowym budynku stanowi dobrą cezurę dla weryfikacji wstępnych założeń wg. których powstał gmach Biblioteki. To także okazja aby przeanalizować wykorzystanie szeroko pojmowanej “przestrzeni” bibliotecznej.

znak

Zagadnienie ewolucji (kształtu, funkcji i działalności) dotyczy bardzo wielu Bibliotek naukowych oraz publicznych, które w ostatnich latach przeprowadziły się do nowych gmachów (lub przeszły gruntowny remont). W związku z tym chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej “Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki.”. Mamy nadzieję na owocną wymianę wiedzy i doświadczeń przez osoby projektujące, zarządzające i pracujące w przestrzeniach nowowybudowanych gmachów bibliotecznych w kontekście zmian, jakie związane są z dostosowywaniem się do nowych warunków lokalowych i nowych funkcji.

Poprzez “przestrzenie” rozumiemy różnorodne elementy składowe tworzące bibliotekę, m.in.:

 • przestrzeń architektoniczną
 • przestrzeń społeczną
 • przestrzeń wirtualną
 • przestrzeń kulturalną
 • przestrzeń dydaktyczną / do nauki
 • przestrzeń czytelnika
 • przestrzeń pracownika
 • przestrzeń zasobów
 • i inne

Komitet naukowy:

 • dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
 • dr Danuta Konieczna
 • dr inż. Scholastyka Baran
 • st. kustosz dypl. Ewa Kobierska-Maciuszko

Komitet organizacyjny:

Dyrekcja BU UWM:

 • Scholastyka Baran
 • Jolanta Gałecka
 • Przemysław Zieliński – sekretarz konferencji
 • Katarzyna Bikowska
 • Łukasz Fafiński
 • Elżbieta Stawska
 • Maciej Rynarzewski

Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie “Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki. ” jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom 10-lecia funkcjonowania Biblioteki w nowym gmachu.

Prezentacje:

Poniżej znajdują się prezentacje udostępnione przez autorów:

 

Dla Autorów

W ramach konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi problemami:

 • W jakim stopniu 10 zasad budownictwa bibliotecznego Harry’ego Faulknera-Browna, oraz innych teoretyków budownictwa bibliotecznego, ukształtowały współczesne wyobrażenie o prawidłowym projektowaniu i właściwym organizowaniu budynków bibliotecznych?
 • W jakim stopniu i w jaki sposób studenci, pracownicy naukowi oraz sami bibliotekarze zaadaptowali zaproponowane przez projektantów nowe przestrzenie, usługi czy rozwiązania komunikacyjne?
 • W jakim celu przeprowadzane są modyfikacje architektoniczne nowych gmachów?
 • Które przestrzenie/kolekcje/usługi zanikają a jakie powstają (biorąc pod uwagę początkowe założenia projektowe)?
 • Jaki jest pozytywny i negatywny wpływ technologii na wykorzystanie przestrzeni biblioteki (ogólnodostępne stanowiska komputerowe, sieć bezprzewodowa, zdalny dostęp, zasoby cyfrowe etc)?
 • Jak wizja projektantów (architektów i doradzających im bibliotekarzy) została zweryfikowana przez lata funkcjonowania w warunkach pracy z czytelnikiem i książką?
 • Czy założenia projektowe spełniły oczekiwania twórców i odbiorców nowych przestrzeni?
 • Czy nowe przestrzenie biblioteki wpłynęły na funkcjonowanie jej elementów: pracowników bibliotek, organizację zbiorów, ofertę usług, wygląd i wyposażenie wnętrz, użytkownika biblioteki?
 • Jak przestrzenie biblioteczne będą wyglądać w przyszłości?

Czas wystąpienia podczas konferencji: 20 minut

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Z materiałów przedstawionych przez Prelegentów planowane jest wydanie recenzowanej publikacji  pokonferencyjnej.

Objętość artykułów do druku nie powinna przekraczać 12 standardowych stron (1800 znaków na stronie). Do tekstu powinny zostać dołączone abstrakty w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Zobacz wymogi redakcyjne [.doc]

Dla uczestników

Osoby chętne do uczestnictwa w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 30 czerwca (do 30 marca dla prelegentów).

Osoby zarejestrowane proszone są o uiszczenie
opłaty konferencyjnej w wysokości 430 zł brutto do 30 czerwca 2017 roku na konto nr
04 1030 1986 2700 00005288 0005
z tytułem zawierającym imię oraz nazwisko Uczestnika i dopisek „Opłata konferencyjna”

Informacje organizacyjne

Program

Zobacz program konferencji
Lista uczestników

Poniżej prezentujemy bieżącą listę uczestników konferencji:

Lista uczestników

 1. mgr Anna Abramowska (EBSCO)
 2. dr Kazimierz Adamczyk (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 3. mgr Ewa Adaszyńska (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 4. dr inż. Scholastyka Baran (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
 5. mgr Barbara Barańska-Malinowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna)
 6. mgr Katarzyna Bikowska (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
 7. dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)
 8. mgr Dorota Buzdygan (Politechnika Krakowska, Biblioteka)
 9. mgr Michał Chlebicki (Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW)
 10. mgr Monika Curyło (Biblioteka Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Jagielloński)
 11. mgr Elżbieta Czyżewska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
 12. mgr Lidia Derfert-Wolf (EBIB)
 13. mgr Maciej Dziubecki (Aleph Polska)
 14. mgr inż. Błażej Feret (Biblioteka Politechniki Łódzkiej)
 15. mgr Małgorzata Florianowicz (Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
 16. Ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
  Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  )
 17. mgr inż. Agnieszka Gawryś (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
 18. mgr Wioletta Grochowiak (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie)
 19. mgr Danuta Gurdak (Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 20. mgr Krzysztof Henne (Firmy Sygnity Business Solutions)
 21. dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury)
 22. mgr Grażyna Jakubowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna)
 23. mgr Agnieszka Jasińska (Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF)
 24. mgr Grażyna Jaśkowiak (Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego)
 25. mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
 26. mgr Karolina Kamińska (Biblioteka Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej)
 27. mgr Ewa Kobierska-Maciuszko (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
 28. dr Danuta Konieczna (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
 29. dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld (Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie)
 30. mgr Agnieszka Kościelniak-Osiak (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
 31. mgr inż. Witold Kozakiewicz (Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 32. mgr inż. Andrzej Koziara (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach)
 33. mgr Monika Król (Elibron)
 34. mgr Maria Kuczkowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 35. mgr Kevin Lambert (METAWNĘTRZA)
 36. mgr Ludmyla Lutsyk (Biblioteka Nauowa Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego)
 37. dr inż. Katarzyna Maćkiewicz (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 38. mgr Maria Marciniak (Biblioteka Wydziału Fizyki UAM)
 39. mgr Piotr Marcinkowski (ALEPH Polska)
 40. mgr Ewa Matczuk (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
 41. mgr Zbigniew Jan Meller (Ibuk Libra)
 42. mgr Lidia Mikołajuk (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
 43. mgr Agnieszka Milewska (Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
 44. mgr Julita Niedźwiecka-Ambroziak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu)
 45. mgr Romana Olejnik (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie)
 46. mgr Helena Olszewska (Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu)
 47. mgr inż. Katarzyna Pełka-Smętek (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
 48. mgr Damian Piera (EBSCO)
 49. mgr Katarzyna Regulska (Biblioteka Główna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 50. mgr inż Aleksandra Rogalewska (Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie)
 51. dr Renata Samotyj (Naukowo-techniczna biblioteka Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”)
 52. mgr Urszula Sasimowicz (ProQuest)
 53. mgr Gabriela Skoracka (Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności)
 54. mgr Anna Sobolewska (Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności)
 55. mgr Aribert Zbigniew Szarejko (firma H+H Software GmbH)
 56. mgr Małgorzata Szubrycht Biblioteka (Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni)
 57. dr inż. Ewa Szczepankiewicz (Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)
 58. dr hab., prof. UWM Marzena Świgoń (IHiSM WH UWM)
 59. mgr Małgorzata Świrad (Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
 60. mgr inż. Elżbieta Tomczak (Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
 61. mgr Bogumiła Urban (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
 62. mgr Anna Uryga (Biblioteka Medyczna UJ CM)
 63. dr Ivanna Voronkova (Katedra Wzornictwa Architektonicznego, Instytut architektury, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska)
 64. mgr Małgorzata Wawrzyńska (Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)
 65. mgr Piotr Włodarczyk (Biblioteka Politechniki Łódzkiej)
 66. mgr Roman Wojciechowski (Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie)
 67. mgr Michalina Wojdyła (METAWNĘTRZA)
 68. mgr Jadwiga Wojtczak (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)
 69. mgr Jarosław Znaleźniak (Elibron)
 70. mgr Agata Żurowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Partnerzy i sponsorzy

Patronat Honorowy Konferencji
JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki

Sponsorzy:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor:

Partnerzy:

 

Patroni medialni:

Kontakt

W sprawach organizacyjnych i merytorycznych prosimy o skorzystanie z formularza
lub bezpośredni kontakt z Sekretarzem Konferencji:

Sekretarz konferencji

Przemysław Zieliński

tel. 89 524 51 96

przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl
konferencja@przestrzen.bibliotek.pl


Biblioteka Uniwersytecka UWM
w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn